ÇALIŞAN HAKLARI

Şirketlerin, çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapabilmesini sağlayan esnek yan haklar servisimiz ile, hem çalışanların şirkete duyduğu bağlılığı ve sadakati arttırıyor hem çalışan motivasyonunu ve mutluluğunu yükseltmede büyük bir rol oynuyoruz. Şirketinize rekabet üstünlüğü de yaratan esnek yan haklar sayesinde, şirketinizin itibarına katkıda bulunuyor, çalışmak için tercih edilen şirket olma konusunda insan kaynaklarına destek sağlıyoruz.

Sağlık Sigortası:

Sigortalıların, geçirdiği herhangi bir kaza veya hastalık sonucu yatarak veya yatarak ve ayakta yapılan müdahalelerden doğan masrafları karşılayan teminattır. Bireysel veya grup poliçeleri şeklinde sağlanabilmektedir.

Hayat Sigortası:

Yaşam kaybı riskine karşı kişinin ailesini ve geride kalan tüm menfaattarlarını maddi anlamda koruma amaçlı yapılan bir sigorta türüdür. Yıllık, süreli, geri ödemeli vb. çeşitli türlerde ve maluliyet, büyük hastalıklar vb. ek teminatlarla oluşturulması mümkündür. Bireysel veya grup poliçesi şeklinde organize edilebilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES):

Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin gönüllü tasarruf esasına dayalı tamamlayıcısı olarak oluşturulmuş, birikimlerin yatırıma yönlendirilmesini sağlayan ve son dönemde devlet katkısı ile desteklenen bir yatırım sistemidir. Bireysel ve şartlarının kısmen şirketler tarafından belirleneceği “işveren katkılı” gruplar şeklinde veya gönüllü gruplar şeklinde organize edip özel çözümler üretmek olasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası:

Sigortalının veya yakınlarının kaza sonucu hayatını kaybetmesi veya kalıcı sakatlığı söz konusu olduğunda, belirtilen limitler doğrultusunda menfaatdarlara veya kanuni hak sahiplerine tazminat ödemesi sağlayan poliçe türüdür.

İşsizlik Sigortası:

Bordrolu çalışanların kendi istekleri dışında işsiz kalmaları durumunda çeşitli şart ve teminatlarla ödemelerini güvence altına alan poliçe türüdür.

Seyahat Sağlık Sigortası:

Yurt içi veya yurt dışı seyahatler esnasında oluşan kaza veya ani bir rahatsızlık sonucu ortaya çıkabilecek acil tıbbi yardım masraflarını, hastalık, kaza ve bagaj kaybolması gibi yolculuk risklerini çeşitli alternatif teminat limitleri ve şartları ile korumaya alan poliçe türüdür.