TARIM SİGORTALARI

Tarım sektörü, dünya nüfusu açısından taşıdığı kritik önemin yanı sıra ekonomik, sosyal, siyasal, teknolojik ve kişisel risklerden yüksek düzeyde etkilenen, son derece hassas bir faaliyet sahası olarak kendine özgü bir yapıya sahiptir.

Dicle ve Fırat nehirlerine ev sahipliği yapan Türkiye’nin tarım sektörü bugün antik Mezopotamya’nın zenginliğini yansıtmaktadır. Türkiye, elverişli coğrafi koşulları ve iklimi, geniş tarım arazileri ve su kaynaklarının bolluğu ile tarım ve gıda alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Türkiye, sera üretimi, hayvansal ve bitki bazlı proteinler, tohumlar, ceviz ve badem, bebek maması ve su ürünleri yetiştiriciliği gibi tarım endüstrisinin alt sektörlerinde önemli yatırım fırsatları sunmaktadır.

Türkiye, tarım sektörünün önde gelen küresel oyuncuları nezdinde kendini bölgesel bir üs ve tedarik merkezi için tercih edilen bir seçenek olarak konumlandırmayı hedeflemektedir.

Tarım ve Hayvancılık Sektöründeki Başlıca Riskler

 • Hayvan hastalıklarına müdahalede geç kalınması
 • Döviz kurundaki yükseliş ve yem fiyatlarının sürekli artışı
 • Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı
 • Bilinçsizce yapılan tarım uygulamaları
 • Süt ve yem fiyatlarındaki orantısızlık
 • Kırsal nüfusun giderek azalması ve gençlerin tarım ile hayvancılığa ilgi duymaması

Sektör Özelinde Sigorta Ürünleri

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
 • Su Ürünleri Hayat Sigortası
 • Arıcılık Sigortası
 • Katılım Sigortacılığı
 • Gelir Koruma Sigortası
 • Sektöre Dair Başlıca Sigorta Çözümleri

Ülkemizde de tarım sektörünü tehdit eden risklerin teminat altına alınabilmesi amacıyla bir sigorta mekanizmasının devreye sokulması düşünülmüş ve bu amaçla 14/06/2005 tarihli 5363 Sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” çıkarılmıştır.

Bu Kanun’a göre: Kanun kapsamına alınan riskler ile ilgili olarak yapılacak sigorta sözleşmelerinde standardın sağlanması, riskin en iyi koşullarda transferi için uygun ortam oluşturulması, oluşacak hasarlarda tazminatın tek merkezden ödenmesi ve tarım sigortalarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması amacına yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulmuştur. Bu Havuz’a ilişkin tüm iş ve işlemler, bu Havuz’a katılan sigorta şirketlerinin eşit hisselerle ortak oldukları Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından yürütülmektedir.

İhtiyaç duyulabilecek tüm sigorta ürünlerinde ARTSE Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak tüm sürecin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde etkin rol oynamaktadır.

 • Yangın,dolu,deprem
 • Taşıt çarpması
 • Fırtına,hortum
 • Heyelan,sel ve su baskını
 • Kar ağırlığı
 • Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler
 • Sera enkazının sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi, taşınması masrafları
 • Dolu nedeniyle oluşan yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçeklerde neden olduğu kalite kaybı,
 • Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
 • Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması,