MAL VARLIĞI SİGORTALARI

Deneyimli ekibimiz bütün risklerinizi gözeterek bulunduğunuz sektöre uygun çözümler sunmakta ve faklı coğrafyalardaki network ağımız sayesinde sadece Türkiye’de değil dünyanın herhangi bir yerindeki yatırımlarınız içinde hizmet vermekteyiz.

Terörizm Sabotaj Sigortası:

Bu sigorta ürünü ile terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotajları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sigortalı mallarda neden olacağı zararlar teminat altına alınır.

Emtea Abonman Sigortası:

Yangın Abonman Sigortası, iş yeri, fabrika veya depo gibi yerlerde bulunan mal ve emtialarda dönemsel büyük değişiklikler oluyor ise önerilen bir teminattır. Poliçe dönemler içinde oluşabilecek en yüksek sigorta bedeli üzerinden düzenlenir. 3 ayda bir değişiklik gösteren sigortalı malların ve emtiaların stok bedeli bildirilerek poliçede yer alan değerler güncellenir. Böylelikle, stoklarda bulunan miktar kadar prim ödemesi yapılırken mal bedelindeki değişikliklerin olduğu dönemlerde olası hasarlara karşı da poliçede belirtilen maksimum sigorta bedeline kadar teminat sağlanmış olur.

Yangın, Fiziki Zarar All Risk Sigortası:

Bina, demirbaş ve emtiayı, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, sel ve su baskını, terör, grev, lokavt, kötü niyetli hareketler, dahili su, fırtına, yer kayması, taşıt çarpması, kar ağırlığı, kasa yangın ve hırsızlık, yangın infilak mali sorumluluk, cam kırılması, ve deprem risklerine karşı teminat sağlar.

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası:

Yangın veya teminat verilen diğer riskler sonucu, oluşabilecek maddi hasarlarda üretim kapasitesinin düşmesi ya da işin durmasından doğacak kayıplarda, poliçede belirtilen tazminat süresi dahilinde ciro düşmesi, masraf artışı vb. kayıplar kâr kaybı sigortası tarafından temin edilir.