ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş.endüstri, sanayi vb. alanlarda Türk yatırımcısının olduğu her yerde, kuruluşların risk sonuçlarını değiştirmek ve standartlarını yükseltmeyi amaçlar.

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş. UNIBA, EURIBRON gibi global sigorta alıcıları ve sigorta piyasalarıyla koordineli çalışarak işletmelerin sigorta ve reasürans alanında risk analizi ve danışmanlığı konularında faaliyet göstermektedir.

Ana odak noktaları;

Siber risk, finansal sigortalar ve enerji sigortaları çerçevesinde ilgili deneyim zenginliğiyle sektörlerin karşılaştığı zorlukları karşılamak amacıyla gereken ticari ve teknik bilgileri sunmaktır.