FİNANSAL KURUMLAR

Yönetici Sorumluluk

Şirketin, şirket iştiraklerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin, yetkili veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini ifa ederken yaptıkları hatalar sebebiyle hukuken sorumlu tutulabilecekleri zararların kendilerinden talep edilmesini, resmi kurumlarca kesilecek idari para cezalarını, dava sonucu savunma masraflarını temin eder.

Mesleki Sorumluluk

Sigortalının mesleki uygulamaları sırasında hatalı veya kusurlu eylemleri sebebiyle meydana gelebilecek zarar ve ziyandan doğacak tazminat taleplerini temin eder.

Emniyeti Suistimal

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit, kıymetli evrak ve menkul kıymetlerini veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak veya sahtekarlık yaparak zimmetine geçirmek suretiyle sigortalının uğrayacağı zararı temin eder.

Taşınan Para

Sigortalının bordrolu çalışanı tarafından, T.C. sınırları dahilinde, çek, senet, vb. kıymetli evrakın işyeri ile bankalar arasında veya diğer müesseseler arasında sevki sırasında uğrayacakları zararları temin eder.

Kurum Finansal Riskler

Politik Riskler
Savaş, sivil savaş, sabotaj, yıkım, vb. - ihracat/ithalat lisansının iptali, sözleşme için devletin onayını alamamak, teçhizata / banka hesabına elkonulması, alıcının özelleştirilmesi/millileştirme, kanunların taraf tutması, hakemlik, hükümet değişikliği, vergi değişiklikleri, yerel kanunların değişmesi, hükümetin, kendi taahhütlerini ihlal etmesi, savaş veya ambargodan kaynaklanan hammadde temini kesintisi,

Halka Arz Sigortası (POSI)

Politik Riskler
Sermaye Piyasası Kurulu'na halka arz için başvuran şirketlere, sermaye arzını gerçekleştiren hissedarlara ve yöneticilere sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarına teminat sağlamaktadır.