ARTSE; çalışanlarının eğitimini, ileriye dönük en önemli yatırım olarak kabul eder. Bu yatırımın, şirketimizin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde birincil etken olarak rol almasını sağlar. Hedefimiz verilen kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle çalışanların mevcut performansını artırıcı sonuçlar yaratmaktır. Eğitim programlarımız arasında

  • Oryantasyon eğitimleri
  • Kurum içi eğitimler
  • Kurum dışı eğitimler
  • Yurtdışı eğitimler
  • Yurtdışı staj olanakları

yer almaktadır. Söz konusu programlar; çalışanların kariyer planlamasının bir parçası olarak kabul edilip, bir sonraki görevde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.