İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

İnşaat (All Risks) Sigortası

İnşaat faaliyetlerinin ön depolama safhasından başlayarak, inşaat makinaları dahil olmak üzere, taahhüt edilmiş işlerin işveren tarafından kabulüne kadar geçen sürede, yüklenicilerin karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskleri (yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık, vb.) temin eder. Geçici kabul ile kesin kabul arasındaki süreç için Bakım Dönemi teminatı ayrıca sağlanabilmektedir.

Montaj (All Risks) Sigortası

Montaj faaliyetlerinin ön depolama safhasından başlayarak, tahahhüt edilmiş işlerin işveren tarafından kabulüne kadar geçen sürede, yüklenicilerin karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskleri temin eder.

Sigortalıya ait makinelerin bozulması neticesinde işletmenin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.

Makine Kırılması Sigortası

Makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon, yer değiştirme sırasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için yapılan onarım ve ikame masraflarını temin eder.

Makina Kırılması teminatı kapsamına dahil rizikoların gerçekleşmesi sonucu işletmenin uğrayacağı finansal kayıplar Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile karşılanabilmektedir.

Genişletilmiş Makina Sigortası (CMI) ile endüstriyel tesisler, enerji santralleri için geniş kapsamlı bir teminat olup, makine ve taşınmazlarda meydana gelebilecek fiziksel zarar ve kar kaybını temin eder.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme sırasında ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelebilecek hasarların giderilmesi için yapılan onarım ve ikame masraflarını temin eder.