Faaliyet gösterdiğimiz sigorta ve reasürans brokerliği alanında tercih edilen işveren olma vizyonumuza paralel olarak hedeflerimiz; gelişmiş İK uygulamalarını hayata geçirmek, kurum vizyon ve değerlerine sahip çıkarak yüksek performans hedeflerine ulaşacak çalışanları işe almak, tutundurmak ve geliştirmektir.

ARTSE Reasürans ve Sigorta Brokerliği A.Ş İnsan Kaynakları’nın hedefleri,

  • Etkin bir performans değerlendirme sistemi ve kariyer planlama yönetimi ile bireysel ve takım performansını geliştirmek,
  • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek yeni kişiler istihdam etmek,
  • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
  • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
  • Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak,
  • Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak.