HAVACILIK ve UZAY SİGORTALARI

Hava Aracı Gövde Sorumluluk Sigortası:

Bu teminat hava taşıtının, yerde dururken, hareket halindeyken (taksi hali) ya da uçuş sırasındaki herhangi bir nedenle oluşan zararlarını karşılar.

Hava Aracı Muafiyet Altı Sigortası:

Gövde sigortalarında yer alan muafiyet tutarını düşürmek amacıyla hava yolu şirketlerince satın alınan teminattır.

Hava Araçları Sorumluluk Sigortaları:

Hava taşıtı veya hava taşıtından düşen parçaların neden olduğu bedeni ve/veya maddi zararlarla ilgili olarak üçüncü şahıslar tarafından sigortalı aleyhine ileri sürülebilecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Yolcuların hava taşıtlarında maruz kalabilecekleri bedeni hasarlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluk da yolcu sorumluluk sigortasıyla teminat altına alınmaktadır.

Hava Aracı Gövde Savaş, Terörizm Sorumluluk Sigortası:

Hava taşıtının gövdesine, savaş, terör gibi tehlikeli riskler kaynaklı gelebilecek hasarları teminat altına alır.

Hava Aracı Yedek Parça Sigortası:

Motorlar dahil olmak üzere uçak yedek parçalarını uçak üzerinde bulunmadığı zaman yerde veya taşıma esnasında meydana gelecek hasarlanmalara karşı belirli bir limitle teminat altına alan sigorta türüdür.

Hava Araçları Ferdi Kaza Sigortaları:

Mürettebat ve/veya yolcuların hava taşıtında meydana gelen bir kaza sonucu ölmeleri veya sürekli sakat kalmaları durumunda, yasal varislerine veya kendilerine poliçede yazılı bedellere kadar tazminat ödenir.

Hava Aracı Yolcu Mali Mesuliyet Sigortası:

Yolcuların uçağa binişlerinden, uçakta yolculuk sırasında ve uçaktan inişlerinin sona ermesine kadar geçen süre zarfında, bagajlarının (havayolunun kontrolünde olan ve yolcunun kontrolünde olan) ve kişisel eşyalarının zarara uğraması ile yolcuların kendilerinin yaralanmaları sonucu ortaya çıkan masrafları karşılayan teminattır.

Pilot Lisans Kaybı Sigortası:

Pilotların kaza neticesinde yaralanması veya hastalık sonucu lisanslarını kaybetmeleri durumunda önceden belirlenen bir meblağı ödeyen sigorta teminatıdır.

Hangar Mali Sorumluluk Sigortası:

Sigortalının gözetimi altında olan, bakımını yaptığı ya da kontrolü altında olan kendisinin sahibi olmadığı ya da kiralamadığı üçüncü şahısların sahibi olduğu uçak ve uçak parçalarına gelebilecek zararlara karşı sigortalının sorumluluğunu teminat altına alan sigorta türüdür. Sigorta teminatı uçağın ve/veya parçalarının sigortalıya tesliminden itibaren başlar ve müşteriye teslim edildiği anda sona erer.

Hava Aracı Mekanik Arıza Sigortası:

Gövde ve Yedek Parça Sigortalarında istisna olarak kabul edilen motorlarda meydana gelen mekanik arızalar nedeniyle ortaya çıkan faaliyet zararlarına karşı teminat sağlayan sigorta türüdür.

Havaalanı İşletme ve/veya Havaalanında Yer ve Bina Sahipliğinden Kaynaklanan Sorumluluk Sigortası:

Sigortalı tarafından yürütülen hizmetlerin doğrudan sonucu olarak 3. şahısların bina ve ofislerinde meydana gelen yaralanma ve mal zararlarını karşılayan, ana sözleşmede yer alan operasyon ve iş tanımına bağlı olarak sigortalının çalışanları tarafından yürütülen iş ve işlemlerden kaynaklanan 3. şahısların yaralanması ve mal zararları, sigortalının işlemlerini yürütmesinde kullanılan araç ve makinelerin kullanılması sırasında sigortalının işçilerinin hata ve ihmali sonucunda ortaya çıkan yaralanma ve mal zararları karşılayan sigorta teminatıdır.

Hava Araçları Ürün Sorumluluk Sigortası:

Sigortalının sattığı, hizmet verdiği, testini gerçekleştirdiği, tedariğini yaptığı uçak/uçak parçası/ürünlerinden kaynaklanan ve ürünün müşteriye veya alıcıya tesliminden sonraki süreçte sigorta dönemi içerisinde üçüncü şahıslarda meydana gelen yaralanma ve üçüncü şahısların mallarında meydana gelen zararların ödenmesine karşı sorumluluğu içeren sigorta türüdür.